గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

miss

తెలుగుపదం నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

పనిముట్లు


  • తప్పిన
  • కుమారి

ఇతర ఉత్పాదకాలు

  • missed - తప్పిపోయింది, కనిపించుటలేదు
  • missing - తప్పిపోయిన
"http://telugupadam.org/index.php?title=miss&oldid=3403" నుండి వెలికితీశారు