గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

ఖతి

తెలుగుపదం నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
  • ముద్రణ మొదలగు వాటిలో వాడే అక్షరాల యొక్క ప్రత్యేకమైన శైలి
"https://telugupadam.org/index.php?title=ఖతి&oldid=741" నుండి వెలికితీశారు