గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

clickbait

తెలుగుపదం నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • నొక్కుటెర (నొక్కు+ఎర)[1]
"https://telugupadam.org/index.php?title=clickbait&oldid=3583" నుండి వెలికితీశారు