గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

computer

తెలుగుపదం నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

పనిముట్లు


నామవాచకం
  • కలనయంత్రం
  • సంగణకం
  • గణిత్రం
  • గణిని (లేదా గణని)
  • ఎనికెన (ఎనిక + ఎన)
"https://telugupadam.org/index.php?title=computer&oldid=3506" నుండి వెలికితీశారు