గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

natural number

తెలుగుపదం నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
  • సహజ సంఖ్య
"https://telugupadam.org/index.php?title=natural_number&oldid=3533" నుండి వెలికితీశారు