గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

prediabetes

తెలుగుపదం నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

పనిముట్లు


  • ప్రాఙ్మధుమేహం (ప్రాగ్ + మధుమేహం) చర్చ
"https://telugupadam.org/index.php?title=prediabetes&oldid=3500" నుండి వెలికితీశారు