గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

texting

తెలుగుపదం నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
  • పాఠ్యించు, పాఠ్యింపు
  • మాటించు, మాటింపు
"https://telugupadam.org/index.php?title=texting&oldid=3479" నుండి వెలికితీశారు