గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

vibrate

తెలుగుపదం నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
  • కంపించు
"https://telugupadam.org/index.php?title=vibrate&oldid=3455" నుండి వెలికితీశారు