గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

తెలుగుపదం:వనరులు

తెలుగుపదం నుండి
(TP:Resources నుండి మళ్ళించబడింది)
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

పద నిష్పాదన కళ

తెలుగు ఆన్‌లైన్ నిఘంటువులు

తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశం

తెలుగు వ్యాకరణం

‘పలుకుబడి’పై ఈమాట పత్రికలో వ్యాసాలు

  1. ముందుమాట
  2. వ్యుత్పత్తి, నిరుక్తము
  3. సంఖ్యా పదాలు 1
  4. సంఖ్యా పదాలు 2
  5. సంఖ్యా పదాలు 3

‘నుడికారము’పై పొద్దు పత్రికలో వ్యాసాలు

  1. తెలుగు నుడికారము
  2. నుడికారము - మరిన్ని కోణాలు