గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

user

తెలుగుపదం నుండి
(User నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
  • వాడుకరి
  • వాడుకదారు
  • వ్యవహారి
  • వినియోగి
"https://telugupadam.org/index.php?title=user&oldid=1296" నుండి వెలికితీశారు