గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

వాడుకరి గుంపుల హక్కులు

Jump to navigation Jump to search

కింది జాబితాలో ఈ వికీలో నిర్వచించిన వాడుకరి గుంపులు, వాటికి సంబంధించిన హక్కులు ఉన్నాయి. విడివిడిగా హక్కులకు సంబంధించిన మరింత సమాచారం Help:గుంపు హక్కులు వద్ద లభించవచ్చు.

సూచిక:

 • ప్రసాదించిన హక్కు
 • వెనక్కి తీసుకున్న హక్కు
గుంపుహక్కులు
(అందరూ)
 • కొత్త వాడుకరి ఖాతాలను సృష్టించడం (createaccount)
 • చర్చా పేజీలను సృష్టించడం (createtalk)
 • పేజీలను సృష్టించడం (చర్చాపేజీలు కానివి) (createpage)
 • పేజీలు చదవడం (read)
 • మీ స్వంత అభిరుచులను మార్చుకోవడం (editmyoptions)
 • మీ స్వంత గోపనీయ డేటాను చూడండి (ఉదా: ఈమెయిలు చిరునామా, అసలు పేరు) (viewmyprivateinfo)
 • మీ స్వంత గోపనీయ డేటాను మార్చుకోవడం (ఉదా: ఈమెయిలు చిరునామా, అసలు పేరు) (editmyprivateinfo)
 • మీ స్వంత వీక్షణజాబితాను చూడడం (viewmywatchlist)
 • మీ స్వంత వీక్షణజాబితాను మార్చుకోవడం. ఈ హక్కు లేకపోయినా, కొన్ని చర్యల ద్వారా పేజీలు జాబితాకు చేరుతాయని గమనించండి. (editmywatchlist)
 • రైట్ API వినియోగం (writeapi)
ఆటోమాటిగ్గా నిర్ధారించబడిన వాడుకరులు
 • "స్వయన్నిర్ధారిత వాడుకరులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంరక్షించబడ్డ పేజీలను మార్చు (editsemiprotected)
 • ఐపీ ఆధారిత రేటు పరిమితులు ప్రభావం చూపవు (autoconfirmed)
బాట్లు
(సభ్యుల జాబితా)
 • "స్వయన్నిర్ధారిత వాడుకరులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంరక్షించబడ్డ పేజీలను మార్చు (editsemiprotected)
 • API ప్రశ్నల్లో ఉన్నత పరిమితులను వాడడం (apihighlimits)
 • ఆటోమాటిక్ ప్రాసెస్ లాగా భావించబడు (bot)
 • ఐపీ ఆధారిత రేటు పరిమితులు ప్రభావం చూపవు (autoconfirmed)
 • చర్చా పేజీల్లో చేసే చిన్న మార్పులకు కొత్తసందేశపు సూచన పంపకూడదు (nominornewtalk)
 • తానే చేసిన మార్పులను తనిఖీ చేసినట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తించు (autopatrol)
 • పేజీని తరలించేటపుడు పాత పేరు నుండి దారిమార్పును సృష్టించకుండా ఉండటం (suppressredirect)
 • రైట్ API వినియోగం (writeapi)
అధికారులు
(సభ్యుల జాబితా)
 • రేటు పరిమితులు ప్రభావం చూపవు (noratelimit)
 • వాడుకరులందరి హక్కులను మార్చు (userrights)
ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకులు
(సభ్యుల జాబితా)
 • ఇతర వాడుకరుల CSS ఫైళ్ళలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (editusercss)
 • ఇతర వాడుకరుల JS ఫైళ్ళలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (edituserjs)
 • ఇతర వాడుకరుల JSON ఫైళ్ళను దిద్దడం (edituserjson)
 • యూజరు ఇంటరుఫేసులో దిద్దుబాటు చెయ్యి (editinterface)
 • సైటువ్యాప్త CSS ను దిద్దడం (editsitecss)
 • సైటువ్యాప్త JSON ను దిద్దడం (editsitejson)
 • సైటువ్యాప్త JavaScript ను దిద్దడం (editsitejs)
సప్రెసర్లు
(సభ్యుల జాబితా)
 • ఏ వాడుకరి నుండైనా వీక్షణ సంస్కరణలు దాయబడ్డాయి (viewsuppressed)
 • గోప్యంగా ఉన్న లాగ్‌లను చూడడం (suppressionlog)
 • పేజీకి చెందిన నిర్ణీత కూర్పులను ఎవరైనా వాడుకరికి కనబడేలా చెయ్యడం, దాచడం, బయటపెట్టడం (suppressrevision)
 • పేజీల ప్రత్యేకించిన కూర్పులను తొలగించు, తొలగింపును నివారించు (deleterevision)
 • బయటికి కనబడకుండా చేసి, వాడుకరిపేరును నిరోధించు (hideuser)
 • లాగ్ ఎంట్రీలను తొలగించడం, తొలగింపులను రద్దు చెయ్యడం (deletelogentry)
నిర్వాహకులు
(సభ్యుల జాబితా)
 • "నిర్వాహకులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంక్షించబడిన పేజీలను సరిదిద్దు (editprotected)
 • "స్వయన్నిర్ధారిత వాడుకరులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంరక్షించబడ్డ పేజీలను మార్చు (editsemiprotected)
 • ట్యాగులను డేటాబేసు నుండి తొలగించు (deletechangetags)
 • ట్యాగులను సృష్టించడం, (అ)చేతనం చెయ్యడం (managechangetags)
 • API ప్రశ్నల్లో ఉన్నత పరిమితులను వాడడం (apihighlimits)
 • ఇతర వాడుకరుల JSON ఫైళ్ళను దిద్దడం (edituserjson)
 • ఇతర వికీల నుండి పేజీలను దిగుమతి చేసుకోవడం (import)
 • ఇతరుల దిద్దుబాట్లను తనిఖీ చేసినట్లుగా గుర్తించు (patrol)
 • ఇప్పటికే ఉన్న ఫైలును తిరగరాయి (reupload)
 • ఈమెయిలు పంపకుండా వాడుకరిని నిరోధించు (blockemail)
 • ఐపీ ఆధారిత రేటు పరిమితులు ప్రభావం చూపవు (autoconfirmed)
 • ఐపీ నిరోధాలు, ఆటో నిరోధాలు, శ్రేణి నిరోధాలను తప్పించు (ipblock-exempt)
 • ఒకానొక పేజీలో చివరి దిద్దుబాటు చేసిన వాడుకరి చేసిన దిద్దుబాట్లను రద్దుచేయడం (rollback)
 • కొత్త వాడుకరి ఖాతాలను సృష్టించడం (createaccount)
 • చాలా పెద్ద చరితం ఉన్న పేజీలను తొలగించు (bigdelete)
 • తానే చేసిన మార్పులను తనిఖీ చేసినట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తించు (autopatrol)
 • తొలగించిన పాఠ్యాన్ని, తొలగించిన కూర్పుల మధ్య మార్పులనూ చూడగలగడం (deletedtext)
 • తొలగించిన పేజీల్లో వెతకడం (browsearchive)
 • తొలగింపులను, వాటి పాఠ్యం లేకుండా, చరితంలో చూడు (deletedhistory)
 • దస్త్రాలను ఎక్కించడం (upload)
 • దిద్దుబాటు చెయ్యకుండా ఇతర వాడుకరులను నిరోధించగలగడం (block)
 • పేజీ తొలగింపును రద్దు చెయ్యి (undelete)
 • పేజీని తరలించేటపుడు పాత పేరు నుండి దారిమార్పును సృష్టించకుండా ఉండటం (suppressredirect)
 • పేజీల యొక్క చరిత్రలని విలీనం చేయడం (mergehistory)
 • పేజీలను తరలించడం (move)
 • పేజీలను తొలగించడం (delete)
 • పేజీలను వాటి ఉపపేజీలతో బాటుగా తరలించడం (move-subpages)
 • ఫైలు ఎక్కింపు నుండి పేజీలను దిగుమతి చేసుకోవడం (importupload)
 • ఫైళ్ళను తరలించడం (movefile)
 • యూజరు ఇంటరుఫేసులో దిద్దుబాటు చెయ్యి (editinterface)
 • రేటు పరిమితులు ప్రభావం చూపవు (noratelimit)
 • వర్గ పేజీలను తరలించు (move-categorypages)
 • వాడుకరుల ప్రధాన పేజీలను తరలించగలగడం (move-rootuserpages)
 • వీక్షణలో లేని పేజీల జాబితాను చూడు (unwatchedpages)
 • వెనక్కి తెచ్చిన దిద్దుబాట్లను బాట్ దిద్దుబాట్లుగా గుర్తించు (markbotedits)
 • సంరక్షణ స్థాయిలను మార్చు, కాస్కేడ్-రక్షిత పేజీలలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (protect)
 • సైటువ్యాప్త JSON ను దిద్దడం (editsitejson)
 • స్థానికంగా ఉమ్మడి మీడియా సొరుగులోని ఫైళ్ళను అధిక్రమించు (reupload-shared)
 • స్వీయ అనిరోధం (unblockself)
వాడుకరులు
(సభ్యుల జాబితా)
 • Edit your own user JavaScript files that are redirects (editmyuserjsredirect)
 • ఇతర వాడుకరులకు ఈ-మెయిలు పంపించడం (sendemail)
 • ఇప్పటికే ఉన్న ఫైలును తిరగరాయి (reupload)
 • చర్చా పేజీలను సృష్టించడం (createtalk)
 • తన మార్పులతో ట్యాగులను ఆపాదించడం (applychangetags)
 • దస్త్రాలను ఎక్కించడం (upload)
 • పేజీ యొక్క కంటెంటు మోడలును సవరించు (editcontentmodel)
 • పేజీకి సంబంధించిన సైటు కాషెను తొలగించు (purge)
 • పేజీలను తరలించడం (move)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • పేజీలను వాటి ఉపపేజీలతో బాటుగా తరలించడం (move-subpages)
 • పేజీలను సృష్టించడం (చర్చాపేజీలు కానివి) (createpage)
 • పేజీలు చదవడం (read)
 • ఫైళ్ళను తరలించడం (movefile)
 • మార్పుని చిన్నదిగా గుర్తించడం (minoredit)
 • మీ స్వంత JSON ను దిద్దడం (editmyuserjson)
 • మీ స్వంత JavaScript దస్త్రాలను మార్చండి (editmyuserjs)
 • మీ స్వంత వాడుకరి CSS ఫైళ్ళను సరిదిద్దండి (editmyusercss)
 • రైట్ API వినియోగం (writeapi)
 • వర్గ పేజీలను తరలించు (move-categorypages)
 • వాడుకరుల ప్రధాన పేజీలను తరలించగలగడం (move-rootuserpages)
 • విడి కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకు ఏవైనా ట్యాగులను చేర్చడం, తొలగించడం (changetags)
 • స్థానికంగా ఉమ్మడి మీడియా సొరుగులోని ఫైళ్ళను అధిక్రమించు (reupload-shared)

పేరుబరి నిబంధనలు

పేరుబరివాడుకరి మార్పు చేయుటకు హక్కు(లు)
మీడియావికీ
 • యూజరు ఇంటరుఫేసులో దిద్దుబాటు చెయ్యి (editinterface)