గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

నకళ్ళు కలిగిన ఫైళ్ళ జాబితా

ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

ఇది ఒక ఫైలు యొక్క సరికొత్త సంచిక మరొక ఫైలు యొక్క సరికొత్త సంచికతో సమానంగా ఉండే నకిలీ ఫైళ్ళ జాబితా. స్థానిక ఫైళ్ళు మాత్రమే పరిగణించబడ్డాయి.

ఈ పేజీ ఖాళీగా ఉంది.

"https://telugupadam.org/ప్రత్యేక:ListDuplicatedFiles" నుండి వెలికితీశారు