గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

గ్రాంట్లు

ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

గ్రాంటుహక్కులు
ప్రాథమిక హక్కులు (basic)
 • "స్వయన్నిర్ధారిత వాడుకరులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంరక్షించబడ్డ పేజీలను మార్చు (editsemiprotected)
 • skipcaptcha (skipcaptcha)
 • ఇటీవలి మార్పుల నిఘా గుర్తింపులను చూడు (patrolmarks)
 • ఐపీ ఆధారిత రేటు పరిమితులు ప్రభావం చూపవు (autoconfirmed)
 • ఐపీ నిరోధాలు, ఆటో నిరోధాలు, శ్రేణి నిరోధాలను తప్పించు (ipblock-exempt)
 • చర్చా పేజీల్లో చేసే చిన్న మార్పులకు కొత్తసందేశపు సూచన పంపకూడదు (nominornewtalk)
 • తానే చేసిన మార్పులను నిఘాలో ఉన్నట్లుగా ఆటోమాటిగా గుర్తించు (autopatrol)
 • పేజీకి సంబంధించిన సైటు కాషెను, నిర్ధారణ కోరకుండానే తొలగించు (purge)
 • పేజీలు చదవడం (read)
 • రైట్ API వినియోగం (writeapi)
అధిక మొత్తంలో దిద్దుబాట్లు (highvolume)
 • API ప్రశ్నల్లో ఉన్నత పరిమితులను వాడడం (apihighlimits)
 • ఆటోమాటిక్ ప్రాసెస్ లాగా భావించబడు (bot)
 • రేటు పరిమితులు ప్రభావం చూపవు (noratelimit)
 • వెనక్కి తెచ్చిన దిద్దుబాట్లను బాట్ దిద్దుబాట్లుగా గుర్తించు (markbotedits)
ఉనికిలో ఉన్న పేజీల దిద్దుబాటు (editpage)
 • తన మార్పులతో ట్యాగులను ఆపాదించడం (applychangetags)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • మార్పుని చిన్నదిగా గుర్తించడం (minoredit)
 • విడి కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకు ఏవైనా ట్యాగులను చేర్చడం, తొలగించడం (changetags)
సంరక్షిత పేజీల్లో దిద్దుబాట్లు (editprotected)
 • "నిర్వాహకులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంక్షించబడిన పేజీలను సరిదిద్దు (editprotected)
 • తన మార్పులతో ట్యాగులను ఆపాదించడం (applychangetags)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • మార్పుని చిన్నదిగా గుర్తించడం (minoredit)
 • విడి కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకు ఏవైనా ట్యాగులను చేర్చడం, తొలగించడం (changetags)
వాడుకరి CSS/JavaScript దిద్దుబాటు (editmycssjs)
 • తన మార్పులతో ట్యాగులను ఆపాదించడం (applychangetags)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • మార్పుని చిన్నదిగా గుర్తించడం (minoredit)
 • మీ స్వంత JavaScript దస్త్రాలను మార్చండి (editmyuserjs)
 • మీ స్వంత వాడుకరి CSS ఫైళ్ళను సరిదిద్దండి (editmyusercss)
 • విడి కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకు ఏవైనా ట్యాగులను చేర్చడం, తొలగించడం (changetags)
మీ అభిరుచుల దిద్దుబాటు (editmyoptions)
 • మీ స్వంత అభిరుచులను మార్చుకోండి (editmyoptions)
MediaWiki పేరుబరిలోను, వాడుకరి CSS/JavaScript కూ దిద్దుబాట్లు. (editinterface)
 • ఇతర వాడుకరుల CSS ఫైళ్ళలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (editusercss)
 • ఇతర వాడుకరుల JS ఫైళ్ళలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (edituserjs)
 • తన మార్పులతో ట్యాగులను ఆపాదించడం (applychangetags)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • మార్పుని చిన్నదిగా గుర్తించడం (minoredit)
 • యూజరు ఇంటరుఫేసులో దిద్దుబాటు చెయ్యి (editinterface)
 • విడి కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకు ఏవైనా ట్యాగులను చేర్చడం, తొలగించడం (changetags)
పేజీల సృష్టి, దిద్దుబాటు, తరలింపు (createeditmovepage)
 • చర్చా పేజీలను సృష్టించడం (createtalk)
 • తన మార్పులతో ట్యాగులను ఆపాదించడం (applychangetags)
 • పేజీలను తరలించడం (move)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • పేజీలను వాటి ఉపపేజీలతో బాటుగా తరలించడం (move-subpages)
 • పేజీలను సృష్టించడం (చర్చాపేజీలు కానివి) (createpage)
 • మార్పుని చిన్నదిగా గుర్తించడం (minoredit)
 • వర్గ పేజీలను తరలించు (move-categorypages)
 • వాడుకరుల ప్రధాన పేజీలను తరలించగలగడం (move-rootuserpages)
 • విడి కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకు ఏవైనా ట్యాగులను చేర్చడం, తొలగించడం (changetags)
కొత్త దస్త్రాల ఎక్కింపు (uploadfile)
 • తానే ఇదివరలో అప్‌లోడు చేసిన ఫైలును తిరగరాయి (reupload-own)
 • దస్త్రాలను ఎక్కించడం (upload)
దస్త్రాల ఎక్కింపు, రీప్లేసు, తరలింపు (uploadeditmovefile)
 • URL అడ్రసునుండి ఫైలును అప్‌లోడు చెయ్యడం (upload_by_url)
 • ఇప్పటికే ఉన్న ఫైలును తిరగరాయి (reupload)
 • తానే ఇదివరలో అప్‌లోడు చేసిన ఫైలును తిరగరాయి (reupload-own)
 • దస్త్రాలను ఎక్కించడం (upload)
 • పేజీని తరలించేటపుడు పాత పేరు నుండి దారిమార్పును సృష్టించకుండా ఉండటం (suppressredirect)
 • ఫైళ్ళను తరలించడం (movefile)
 • స్థానికంగా ఉమ్మడి మీడియా సొరుగులోని ఫైళ్ళను అధిక్రమించు (reupload-shared)
పేజీల్లో మార్పులపై నిఘా (patrol)
 • ఇతరుల దిద్దుబాట్లను నిఘాలో ఉన్నట్లుగా గుర్తించు (patrol)
పేజీల్లో చేసిన మార్పుల తిరుగుసేత (రోల్‌బ్యాక్) (rollback)
 • ఒకానొక పేజీలో చివరి దిద్దుబాటు చేసిన వాడుకరి చేసిన దిద్దుబాట్లను రద్దుచేయడం (rollback)
Block and unblock users (blockusers)
 • ఈమెయిలు పంపకుండా సభ్యుని నిరోధించు (blockemail)
 • దిద్దుబాటు చెయ్యకుండా ఇతర వాడుకరులను నిరోధించగలగడం (block)
తొలగించిన దస్త్రాలు, పేజీలను చూడడం (viewdeleted)
 • తొలగించిన పాఠ్యాన్ని మరియు తొలగించిన కూర్పుల మధ్య మార్పలని చూడగలగడం (deletedtext)
 • తొలగించిన పేజీల్లో వెతకడం (browsearchive)
 • తొలగింపులను, వాటి పాఠ్యం లేకుండా, చరితంలో చూడు (deletedhistory)
View restricted log entries (viewrestrictedlogs)
 • గోప్యంగా ఉన్న లాగ్‌లను చూడడం (suppressionlog)
పేజీలు, కూర్పులు, లాగ్ ఎంట్రీల తొలగింపు (delete)
 • చాలా పెద్ద చరితం ఉన్న పేజీలను తొలగించు (bigdelete)
 • తన మార్పులతో ట్యాగులను ఆపాదించడం (applychangetags)
 • తొలగించిన పాఠ్యాన్ని మరియు తొలగించిన కూర్పుల మధ్య మార్పలని చూడగలగడం (deletedtext)
 • తొలగించిన పేజీల్లో వెతకడం (browsearchive)
 • తొలగింపులను, వాటి పాఠ్యం లేకుండా, చరితంలో చూడు (deletedhistory)
 • పేజీ తొలగింపును రద్దు చెయ్యి (undelete)
 • పేజీల ప్రత్యేకించిన కూర్పులను తొలగించు, తొలగింపును నివారించు (deleterevision)
 • పేజీలను తొలగించడం (delete)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • మార్పుని చిన్నదిగా గుర్తించడం (minoredit)
 • లాగ్ ఎంట్రీలను తొలగించడం, తొలగింపులను రద్దు చెయ్యడం (deletelogentry)
 • విడి కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకు ఏవైనా ట్యాగులను చేర్చడం, తొలగించడం (changetags)
పేజీల సంరక్షణ, అరక్షణ (protect)
 • "నిర్వాహకులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంక్షించబడిన పేజీలను సరిదిద్దు (editprotected)
 • తన మార్పులతో ట్యాగులను ఆపాదించడం (applychangetags)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • మార్పుని చిన్నదిగా గుర్తించడం (minoredit)
 • విడి కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకు ఏవైనా ట్యాగులను చేర్చడం, తొలగించడం (changetags)
 • సంరక్షణ స్థాయిలను మార్చు, కాస్కేడ్-రక్షిత పేజీలలో దిద్దుబాటు చెయ్యి (protect)
మీ వీక్షణజాబితాను చూడడం (viewmywatchlist)
 • మీ స్వంత వీక్షణజాబితాను చూడండి (viewmywatchlist)
మీ వీక్షణజాబితా దిద్దుబాటు (editmywatchlist)
 • మీ స్వంత వీక్షణజాబితాను మార్చుకోండి. ఈ హక్కు లేకపోయినా, కొన్ని చర్యల ద్వారా పేజీలు జాబితాకు చేరుతాయని గమనించండి. (editmywatchlist)
ఇతర వాడుకరులకు ఈమెయిలు పంపడం (sendemail)
 • ఇతర వాడుకరులకు ఈ-మెయిలు పంపించడం (sendemail)
ఖాతాల సృష్టి (createaccount)
 • కొత్త వాడుకరి ఖాతాలను సృష్టించడం (createaccount)
గోపనీయ సమాచారం అందుబాటు (privateinfo)
 • మీ స్వంత గోపనీయ డేటాను చూడండి (ఉదా: ఈమెయిలు చిరునామా, అసలు పేరు) (viewmyprivateinfo)
"https://telugupadam.org/ప్రత్యేక:ListGrants" నుండి వెలికితీశారు