గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

బొమ్మల మెటాడేటా(MIME)ను వెతకండి

ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

ఈ పేజీ MIME-రకాన్ననుసరించి ఫైళ్ళను వడగట్టేందుకు దోహదం చేస్తుంది. Input: contenttype/subtype, ఉదా. బొమ్మ/jpeg.

"https://telugupadam.org/ప్రత్యేక:MIMESearch" నుండి వెలికితీశారు