గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

పహారా కాయు వర్గాలు

Jump to navigation Jump to search

This page lists tracking categories which are automatically populated by the MediaWiki software. Their names can be changed by altering the relevant system messages in the మీడియావికీ namespace.

పహారా కాయు వర్గము సందేశం పేరు వర్గపు చేర్పు క్రైటేరియా
సూచీకరించిన పేజీలుindex-categoryThe page has a __INDEX__ on it (and is in a namespace where that flag is allowed), and hence is indexed by robots where it normally wouldn't be.
సూచీకరించని పేజీలుnoindex-categoryThe page is not indexed by robots because it has the magic word __NOINDEX__ on it and is in a namespace where that flag is allowed.
Pages using duplicate arguments in template callsduplicate-args-categoryఈ పేజీ డూప్లికేట్ ఆర్గ్యుమెంట్లను ఇచ్చి మూసలను పిలుస్తోంది, ఇలా: {{foo|bar=1|bar=2}} లేదా ఇలా: {{foo|bar|1=baz}}.
పార్సరు సందేశాలు అధికంగా ఉన్న పేజీలుexpensive-parserfunction-categoryఈ పేజీ ఖరీదైన పార్సరు ఫంక్షన్లు చాలా వాటిని వాడుతోంది (#ifexist లాంటివి). Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit చూడండి.
తొలగించిన మూస ఆర్గ్యుమెంట్లు ఉన్న పేజీలుpost-expand-template-argument-categoryఓ మూస పరామితిని విస్తరించాక (మూడు మీసాల బ్రాకెట్ల మధ్య ఉన్నవి, ఇలా: {{{Foo}}}), ఈ పేజీ $wgMaxArticleSize కంటే పెద్దదిగా ఉంది.
మూస చేర్పు సైజును అధిగమించిన పేజీలుpost-expand-template-inclusion-categoryThe page size is bigger than $wgMaxArticleSize after expanding all the templates, so some templates were not expanded.
దాచిన వర్గాలుhidden-category-categoryఈ వర్గంపు పేజీ పాఠ్యంలో __HIDDENCAT__ ఉంది. ఈ కారణంగా, ఈ వర్గంలో చేరి ఉన్న పేజీల వర్గాల పెట్టెలో ఇది కనబడదు.
తెగిపోయిన ఫైలులింకులు గల పేజీలుbroken-file-categoryఈ పుటలో విరిగిన దస్త్ర లంకె ఉన్నది (దస్త్రం ఉనికిలో లేనప్పుడు దస్త్రానికి ఎంబెడ్ చేయు లంకె).
నోడ్-కౌంటును మించిన పేజీలుnode-count-exceeded-categoryపేజీ గరిష్ఠ నోడు-సంఖ్య మించినది.
విస్తరణ లోతును మించిన పేజీలుexpansion-depth-exceeded-categoryపేజీ గరిష్ఠ విస్తరణ లోతును మించింది
Pages with ignored display titlesrestricted-displaytitle-ignoredThe page has an ignored {{DISPLAYTITLE}} because it is not equivalent to the page's actual title.
మూస లూపులు కలిగి ఉన్న పేజీలుtemplate-loop-categoryఈ పేజీలో ఓ మూస లూపులో ఉంది. అంటే మూస తనను తానే పిలుస్తూ ఉంటుంది.
"https://telugupadam.org/ప్రత్యేక:TrackingCategories" నుండి వెలికితీశారు