గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

పహారా కాయు వర్గాలు

ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

This page lists tracking categories which are automatically populated by the MediaWiki software. Their names can be changed by altering the relevant system messages in the మీడియావికీ namespace.

పహారా కాయు వర్గము సందేశం పేరు వర్గపు చేర్పు క్రైటేరియా
సూచీకరించిన పేజీలుindex-categoryThe page has a __INDEX__ on it (and is in a namespace where that flag is allowed), and hence is indexed by robots where it normally wouldn't be.
సూచీకరించని పేజీలుnoindex-categoryThe page is not indexed by robots because it has the magic word __NOINDEX__ on it and is in a namespace where that flag is allowed.
Pages using duplicate arguments in template callsduplicate-args-categoryThe page contains template calls that use duplicates of arguments, such as {{foo|bar=1|bar=2}} or {{foo|bar|1=baz}}.
పార్సరు సందేశాలు అధికంగా ఉన్న పేజీలుexpensive-parserfunction-categoryThe page uses too many expensive parser functions (like #ifexist). See Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.
తొలగించిన మూస ఆర్గ్యుమెంట్లు ఉన్న పేజీలుpost-expand-template-argument-categoryThe page is bigger than $wgMaxArticleSize after expanding a template argument (something in triple braces, like {{{Foo}}}).
మూస చేర్పు సైజును అధిగమించిన పేజీలుpost-expand-template-inclusion-categoryThe page size is bigger than $wgMaxArticleSize after expanding all the templates, so some templates were not expanded.
దాచిన వర్గాలుhidden-category-categoryThe category contains __HIDDENCAT__ in its page content, which prevents it from showing up in the category links box on pages by default.
తెగిపోయిన ఫైలులింకులు గల పేజీలుbroken-file-categoryఈ పుటలో విరిగిన దస్త్ర లంకె ఉన్నది (దస్త్రం ఉనికిలో లేనప్పుడు దస్త్రానికి ఎంబెడ్ చేయు లంకె).
నోడ్-కౌంటును మించిన పేజీలుnode-count-exceeded-categoryపేజీ గరిష్ఠ నోడు-సంఖ్య మించినది.
విస్తరణ లోతును మించిన పేజీలుexpansion-depth-exceeded-categoryపేజీ గరిష్ఠ విస్తరణ లోతును మించింది
Pages with ignored display titlesrestricted-displaytitle-ignoredThe page has an ignored {{DISPLAYTITLE}} because it is not equivalent to the page's actual title.
Pages using invalid self-closed HTML tagsdeprecated-self-close-categoryThe page contains invalid self-closed HTML tags, such as <b/> or <span/>. The behavior of these will change soon to be consistent with the HTML5 specification, so their use in wikitext is deprecated.
Pages with template loopstemplate-loop-categoryThe page contains a template loop, ie. a template which calls itself recursively.
"https://telugupadam.org/ప్రత్యేక:TrackingCategories" నుండి వెలికితీశారు