గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

Calotropis Gigantea

తెలుగుపదం నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • రాచజిల్లేడు
  • జిల్లేడు
"https://telugupadam.org/index.php?title=Calotropis_Gigantea&oldid=3590" నుండి వెలికితీశారు