గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

abnormal

తెలుగుపదం నుండి
Jump to navigation Jump to search

అసహజ

"https://telugupadam.org/index.php?title=abnormal&oldid=1426" నుండి వెలికితీశారు