గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

adequacy

తెలుగుపదం నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • సమగ్రత
"https://telugupadam.org/index.php?title=adequacy&oldid=595" నుండి వెలికితీశారు