గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

connectome

తెలుగుపదం నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • నామవాచకం కూడలికము, కూడలికం
"https://telugupadam.org/index.php?title=connectome&oldid=3605" నుండి వెలికితీశారు