గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

domain knowledge

తెలుగుపదం నుండి
Jump to navigation Jump to search

పనిముట్లు


  • ప్రాదేశిక జ్ఞానం
"https://telugupadam.org/index.php?title=domain_knowledge&oldid=3633" నుండి వెలికితీశారు