గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

functional language

తెలుగుపదం నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • ప్రకార్య భాష
  • ప్రకార్య నుడి
"https://telugupadam.org/index.php?title=functional_language&oldid=3638" నుండి వెలికితీశారు