గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

తెలుగుపదం:వార్తలు/2014

తెలుగుపదం నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
  • 2014-12-35: మిడియావికీని 1.24.1 సంచికకు నవీకరించాం.
  • 2014-09-21: మిడియావికీని 1.23.3 సంచికకు నవీకరించాం.