గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

అధిక లింకులు చూపే పేజీలు

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 నుండి #26 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 26 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 • తరువాతి 50) (2050100250500) చూపించు.

 1. తెలుగుపదం:మార్గదర్శకాలు‏‎ (9 లింకులు)
 2. commit‏‎ (7 లింకులు)
 3. transmit‏‎ (7 లింకులు)
 4. submit‏‎ (7 లింకులు)
 5. limit‏‎ (7 లింకులు)
 6. permit‏‎ (7 లింకులు)
 7. remit‏‎ (7 లింకులు)
 8. promise‏‎ (7 లింకులు)
 9. తెలుగుపదం:వనరులు‏‎ (6 లింకులు)
 10. వాడుకరి:Chavakiran‏‎ (4 లింకులు)
 11. వాడుకరి:Veeven‏‎ (4 లింకులు)
 12. వాడుకరి చర్చ:Chavakiran‏‎ (3 లింకులు)
 13. internet‏‎ (3 లింకులు)
 14. వాడుకరి:Chaduvari‏‎ (3 లింకులు)
 15. తెలుగుపదం:తవసం‏‎ (2 లింకులు)
 16. తెలుగుపదం:మార్గదర్శకాలు/సంస్కృత ఉపసర్గలు‏‎ (2 లింకులు)
 17. మూస:కావాలి‏‎ (2 లింకులు)
 18. మూస:బహు‏‎ (2 లింకులు)
 19. syndication‏‎ (2 లింకులు)
 20. revert‏‎ (2 లింకులు)
 21. preview‏‎ (2 లింకులు)
 22. invert‏‎ (2 లింకులు)
 23. intranet‏‎ (2 లింకులు)
 24. helmet‏‎ (2 లింకులు)
 25. extranet‏‎ (2 లింకులు)
 26. distribution‏‎ (2 లింకులు)

(గత 50 • తరువాతి 50) (2050100250500) చూపించు.

"https://telugupadam.org/ప్రత్యేక:MostLinkedPages" నుండి వెలికితీశారు