గమనిక: ఈ వికీలో అనామక మార్పులను నిషేధించాం. మీకో ఖాతా సృష్టించుకుని మార్పులు చేయండి.

ఎక్కువగా ట్రాన్స్‌క్లూడయిన పేజీలు

ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
 1. 1 నుండి #20 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 20 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 • తరువాతి 50) (2050100250500) చూపించు.

 1. మూస:OALD‏‎ (1,638 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 2. మూస:ఆంధ్రభారతి‏‎ (1,637 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 3. మూస:పనిముట్లు‏‎ (1,637 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 4. మూస:నామ‏‎ (161 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 5. మూస:క్రియ‏‎ (77 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 6. మూస:విశే‏‎ (10 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 7. మూస:పైస్థాయికి‏‎ (7 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 8. మూస:బహు‏‎ (2 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 9. మూస:కావాలి‏‎ (2 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 10. మూస:బ్రౌణ్యం‏‎ (1 పుటలో ఉపయోగించారు)
 11. తెలుగుపదం:వార్తలు/2011‏‎ (1 పుటలో ఉపయోగించారు)
 12. మూస:మొదటిపేజీ కొత్త పేజీలు‏‎ (1 పుటలో ఉపయోగించారు)
 13. తెలుగుపదం:వార్తలు/2012‏‎ (1 పుటలో ఉపయోగించారు)
 14. మూస:మొదటిపేజీ స్వాగతం‏‎ (1 పుటలో ఉపయోగించారు)
 15. తెలుగుపదం:వార్తలు/2014‏‎ (1 పుటలో ఉపయోగించారు)
 16. మూస:Wanted‏‎ (1 పుటలో ఉపయోగించారు)
 17. మూస:అనువాదం కావాలి‏‎ (1 పుటలో ఉపయోగించారు)
 18. మూస:ఈవాతెప‏‎ (1 పుటలో ఉపయోగించారు)
 19. మూస:గుంపుఫీడు‏‎ (1 పుటలో ఉపయోగించారు)
 20. మూస:గ్విన్‏‎ (1 పుటలో ఉపయోగించారు)

(గత 50 • తరువాతి 50) (2050100250500) చూపించు.

"https://telugupadam.org/ప్రత్యేక:MostTranscludedPages" నుండి వెలికితీశారు